Giấy phép và Chứng nhận Chất lượng

Công ty Cổ phần phát triển môi trường Bình Nguyên luôn đảm bảo đầy đủ giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh. Chúng tôi cũng không ngừng áp dụng và cải tiến các quy trình chất lượng, tiêu chuẩn đạt chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Bảo vệ môi trường đã và đang là đề tài nóng bỏng được cả thế giới quan tâm. Ngành công nghiệp môi trường ra đời dựa trên nền khoa học kỹ thuật hiện đại, góp phần đưa ra các giải pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý các tác động xấu do hoạt động của con người gây ra đối với môi trường. Đồng thời, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững, xanh sạch Công ty Cổ Phần Phát Triển Môi Trường Bình Nguyên được thành lập theo giấy phép kinh doanh số: 2300796280 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 23 tháng 12 năm 2013.

GIẤY PHÉP XỬ LÝ
CHẤT THẢI NGUY HẠI

Nhà máy xử lý của CTCP Phát triển Môi Trường Bình Nguyên tọa lạc tại thôn Đồng Sài, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh. Giấy phép xử lý Chất thải Nguy hại số: 1-2-3-4-5-6.122.VX.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Hệ thống: Quản lý Chất lượng

Phạm vi áp dụng: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, khí thải, nước thải. Tái chế rác thải, tư vấn môi trường

Hệ thống quản lý môi trường

Phạm vi áp dụng: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, khí thải, nước thải. Tái chế rác thải, tư vấn môi trường

Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Phạm vi áp dụng: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Mua bán phế liệu và các sản phẩm tái chế, sau xử lý. Vệ sinh và tư vấn các lĩnh vực môi trường

z2802853857941_cbe661d2b9c6bd6c0fb9f5c27ce5d3fc

Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay!

Scroll to Top