Dịch vụ của chúng tôi

Công ty Cổ phần phát triển môi trường Bình Nguyên được thành lập theo nhu cầu phát triển ngành công nghiệp ngày càng cao. Đặc biệt trong ngành xử lý chất thải môi trường

Các dịch vụ

Máy móc thiết bị tự động hóa

Tư vấn, thiết kế, cung cấp và chuyển giao công nghệ máy móc trong lĩnh vực môi trường, vận hành tự động hóa 4.0

Lò đốt

Lò đốt rác sinh hoạt, rác thải công nghiệp, nguy hại để phát điện

Hệ thống xử lý nước thải

Xử lý nước thải bằng quan trắc tự động

Hệ thống xử lý khí thải

Xử lý khí thải bằng quan trắc tự động

Hệ thống xử lý

Xử lý dung môi, hóa chất, lọc hóa dầu, ắc qui, bóng đèn, phoi kim loại dính dầu, bảng mạch điện tử, kim loại quý hiếm

Thu gom, vận chuyển xử lý

Các loại nước thải, rác thải sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại.
Mua bán phế liệu, các loại máy móc thiết bị cũ hỏng, lạc hậu.

z2802853857941_cbe661d2b9c6bd6c0fb9f5c27ce5d3fc

Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay!

Scroll to Top